سوخاری

 • مرغ سوخاری 2 تکه

  دو تکه مرغ نرمال / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  65,000 تومان
 • مرغ سوخاری 3 تکه

  سه تکه مرغ نرمال / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  81,000 تومان
 • مرغ سوخاری 5 تکه

  پنج تکه مرغ نرمال / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  122,000 تومان
 • مرغ سوخاری 7 تکه

  هفت تکه مرغ نرمال / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  147,000 تومان
 • مرغ سوخاری 2 تکه اسپایسی

  دو تکه مرغ اسپایسی / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  65,000 تومان
 • مرغ سوخاری 3 تکه اسپایسی

  سه تکه مرغ اسپایسی / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  81,000 تومان
 • مرغ سوخاری 5 تکه اسپایسی

  پنج تکه مرغ اسپایسی / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  122,000 تومان
 • مرغ سوخاری 7 تکه اسپایسی

  هفت تکه مرغ اسپایسی / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  147,000 تومان
 • چیکن استریپس

  چهار شاخه فیله مرغ / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  81,000 تومان
 • سبد سوخاری

  2 تکه مرغ سوخاری / 2 تکه فیله مرغ سوخاری / سیب زمینی / 2 عدد پیاز سوخاری / 2 عدد ناگت / 2 عدد میگو / 2 عدد سالاد کلم / سس مخصوص


  132,000 تومان
 • بال سوخاری

  شش شاخه بال سوخاری شده


  50,000 تومان
 • نان بروچن

  نان بروچن اضافه


  4,000 تومان

تب سوخاری

 • مرغ سوخاری 3 تکه اسپایسی

  سه تکه مرغ اسپایسی / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  81,000 تومان
 • چیکن استریپس

  چهار شاخه فیله مرغ / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  81,000 تومان
 • بال سوخاری

  شش شاخه بال سوخاری شده


  50,000 تومان

جدیدترین

 • چیکن استریپس

  چهار شاخه فیله مرغ / سیب زمینی / نان / سالاد کلم / سس مخصوص


  81,000 تومان
 • پیتزا پستو

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون سالامی / قارچ / پنیر / فلفل دلمه


  98,000 تومان
 • اسلایدر میکس

  3 اسلایدر : فیله مرغ / همبرگر / قارچ برگر / سیب زمینی


  90,000 تومان
 • ساندویچ کراکف پنیری

  نان ساندویچ بلند / سوسیس کراکف / جعفری / سس مخصوص / پیاز / کاهو / گوجه / خیارشور


  59,000 تومان

پیش غذا

 • بال سوخاری

  شش شاخه بال سوخاری شده


  50,000 تومان
 • قارچ سوخاری

  یک پرس قارچ سوخاری شده


  40,000 تومان
 • پیاز سوخاری حلقه ای

  شش عدد پیاز حلقه ای سوخاری شده


  47,000 تومان
 • سیب زمینی تنوری با پنیر

  یک پرس سیب زمینی سوخاری حلقه شده


  49,000 تومان
 • لقمه سوخاری

  شش تکه فیله مرغ سوخاری شده


  52,000 تومان
 • ناگت مرغ

  شش عدد ناگت مرغ سرخ شده


  52,000 تومان
 • سیب زمینی

  یک پرس سیب زمینی خلال شده


  38,000 تومان
 • نان سیر

  خمیر پیتزا / سیر / ادویه جات مخصوص / سس مخصوص / پنیر


  56,000 تومان

پیتزا

 • پیتزا مخصوص

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / قارچ / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه


  77,000 تومان
 • پیتزا مخلوط

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / گوشت چرخ کرده / قارچ / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه


  79,000 تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / فیله مرغ / سس باربکیو / قارچ تفت / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه


  77,000 تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / گوشت چرخ شده / قارچ تفت / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  85,000 تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / راسته گوساله / قارچ تفت / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  89,000 تومان
 • پیتزا پپرونی

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / ژامبون پپرونی / قارچ / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  77,000 تومان
 • پیتزا کالزونه

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / قارچ / گوشت چرخ شده / پنیر / زیتون / فلفل دلمه


  89,000 تومان
 • پیتزا استاف کراست (دبل استاف)

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / هات داگ / فیله مرغ / قارچ تفت / پنیر / فلفل دلمه / زیتون


  90,000 تومان
 • پیتزا تاکو

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون سالامی / قارچ / گوشت چرخ شده / پنیر / فلفل دلمه


  98,000 تومان
 • پیتزا پستو

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون سالامی / قارچ / پنیر / فلفل دلمه


  98,000 تومان
 • پیتزا پنیر و قارچ

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / قارچ تفت / پنیر پیتزا / فلفل دلمه / پنیر ورقه ای


  71,000 تومان
 • پیتزا پنیر

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / پنیر ورقه ای / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  67,000 تومان
 • پیتزا اسپشیال

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / گوشت چرخ شده / قارچ / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  97,000 تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / گوشت چرخ شده / قارچ تفت / پنیر / فلفل دلمه


  98,000 تومان
 • لازانیا

  نان لازانیا / گوشت تفت مخصوص / پنیر / فلفل دلمه


  80,000 تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / گوشت ریشه ای راسته گوساله / قارچ تفت / پنیر / فلفل دلمه


  101,000 تومان
 • پیتزا پنجره ای

  خمیر پیتزا مربعی / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / قارچ / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه


  92,000 تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / فیله مرغ / سس باربکیو / قارچ تفت / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه


  97,000 تومان
 • پیتزا پپرونی ایتالیایی

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون پپرونی / قارچ / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  98,000 تومان
 • پیتزا استیک ایتالیایی

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / راسته گوساله / قارچ تفت / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  101,000 تومان
 • پیتزا سبزیجات


  71,000 تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی


  85,000 تومان

تب پیتزا

 • پیتزا پپرونی

  خمیر پیتزا / سس مخصوص / ژامبون پپرونی / قارچ / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  77,000 تومان
 • پیتزا کالزونه

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / قارچ / گوشت چرخ شده / پنیر / زیتون / فلفل دلمه


  89,000 تومان
 • پیتزا اسپشیال

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / گوشت چرخ شده / قارچ / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  97,000 تومان

عکس چپ

 • پیتزا اسپشیال

  خمیر ایتالیایی / سس مخصوص / ژامبون گوشت / ژامبون مرغ / ژامبون سالامی / گوشت چرخ شده / قارچ / پنیر پیتزا / فلفل دلمه


  97,000 تومان

برگر

 • دوبل برگر

  نان برگر / 2 عدد گوشت مخصوص / سس مخصوص / پنیر ورقه ای / کاهو / گوجه / خیار شور


  87,000 تومان
 • چیز برگر

  نان برگر / گوشت مخصوص / سس مخصوص / پنیر ورقه ای / کاهو / گوجه / خیار شور


  66,000 تومان
 • همبرگر

  نان برگر / گوشت مخصوص / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  60,000 تومان
 • هات لاورز

  نان برگر / گوشت مخصوص / سس اسپایسی مخصوص / ژامبون / پنیر ورقه ای / کاهو / گوجه / خیار شور


  72,000 تومان
 • اسپایسی برگر

  نان برگر / گوشت مخصوص / سس اسپایسی مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  68,000 تومان
 • سوپریم

  نان برگر / فیله مرغ سوخاری شده / سس مخصوص / ژامبون بوقلمون / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  71,000 تومان
 • فیله سوخاری نرمال

  نان برگر / فیله مرغ سوخاری شده / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  67,000 تومان
 • گریل چیکن

  نان برگر / فیله مرغ کباب شده / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  62,000 تومان
 • چیکن برگر

  نان برگر / همبرگر مرغ / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  66,000 تومان
 • برگر پلاس همبرگر

  نان برگر / گوشت برگر مخصوص / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور / 3 شاخه بال سوخاری


  74,000 تومان
 • چیکن برگر با پنیر

  نان برگر / همبرگر مرغ / پنیر / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  71,000 تومان
 • قارچ برگر

  نان برگر / گوشت برگر مخصوص / سس مخصوص / قارچ سرخ شده / کاهو / گوجه / خیار شور


  67,000 تومان
 • اسپایسی برگر با پنیر

  نان برگر / گوشت برگر مخصوص / سس مخصوص اسپایسی / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  71,000 تومان
 • دوبل برگر 2 پنیر

  نان برگر / 2 عدد گوشت برگر مخصوص / 2 عدد پنیر / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  89,000 تومان
 • فیله سوخاری با پنیر

  نان برگر / فیله مرغ سوخاری شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  71,000 تومان
 • فیله سوخاری اسپایسی

  نان برگر / فیله مرغ اسپایسی سوخاری شده / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  67,000 تومان
 • گریل چیکن با پنیر

  نان برگر / فیله مرغ کباب شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  67,000 تومان
 • برگر پلاس چیز برگر

  نان برگر / گوشت برگر مخصوص / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور / 3 شاخه بال سوخاری


  79,000 تومان
 • برگر پلاس چیکن برگر

  نان برگر / همبرگر مرغ / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور / 3 شاخه بال سوخاری


  74,000 تومان
 • برگر پلاس فیله مرغ (فیله سوخاری)

  نان برگر / فیله مرغ سرخ شده / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور / 3 شاخه بال سوخاری


  79,000 تومان
 • برگر پلاس قارچ برگر با پنیر

  نان برگر / گوشت برگر مخصوص / سس مخصوص / قارچ سرخ شده / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  82,000 تومان
 • قارچ برگر با پنیر

  نان برگر / گوشت برگر مخصوص / سس مخصوص / قارچ سرخ شده / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  69,000 تومان
 • اسلایدر میکس

  3 اسلایدر : فیله مرغ / همبرگر / قارچ برگر / سیب زمینی


  90,000 تومان
 • اسلایدر مرغ

  2 اسلایدر : گریل مرغ / فیله مرغ / سیب زمینی


  67,000 تومان
 • اسلایدر گوشت

  ۲ اسلایدر : همبرگر / قارچ برگر / سیب زمینی


  79,000 تومان

تب برگر

 • چیز برگر

  نان برگر / گوشت مخصوص / سس مخصوص / پنیر ورقه ای / کاهو / گوجه / خیار شور


  66,000 تومان
 • سوپریم

  نان برگر / فیله مرغ سوخاری شده / سس مخصوص / ژامبون بوقلمون / پنیر / کاهو / گوجه / خیار شور


  71,000 تومان
 • دوبل برگر 2 پنیر

  نان برگر / 2 عدد گوشت برگر مخصوص / 2 عدد پنیر / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیار شور


  89,000 تومان

ساندویچ

 • ساندویچ رست بیف

  نان ساندویچ / گوشت ریش شده / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  86,000 تومان
 • ساندویچ استیک

  نان ساندویچ / گوشت تکه ای / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیارشور


  83,000 تومان
 • ساندویچ استیک ویژه

  نان ساندویچ / گوشت تکه ای / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  90,000 تومان
 • ساندویچ هات داگ

  نان ساندویچ / سوسیس هات داگ / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیارشور


  49,000 تومان
 • ساندویچ هات داگ ویژه

  نان ساندویچ / سوسیس هات داگ / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  57,000 تومان
 • ساندویچ چیکن فاهیتا

  نان ساندویچ / فیله مرغ سرخ شده / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  70,000 تومان
 • ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

  نان ساندویچ / ژامبون مرغ / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  61,000 تومان
 • ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

  نان ساندویچ / ژامبون گوشت / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  61,000 تومان
 • ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

  نان ساندویچ / ژامبون بوقلمون / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  66,000 تومان
 • ساندویچ ژامبون مرغ

  نان ساندویچ / ژامبون مرغ / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیارشور


  47,000 تومان
 • ساندویچ ژامبون گوشت

  نان ساندویچ / ژامبون گوشت / سس مخصوص / کاهو / گوجه / خیارشور


  47,000 تومان
 • ساندویچ کراکف پنیری

  نان ساندویچ بلند / سوسیس کراکف / جعفری / سس مخصوص / پیاز / کاهو / گوجه / خیارشور


  59,000 تومان
 • چیکن فاهیتا پلاس


  70,000 تومان
 • ساندویچ رست بیف پلاس


  71,500 تومان
 • ساندویچ فیلادلفیا استیک


  67,000 تومان
 • هات داگ ویژه پلاس


  47,000 تومان
 • کراکف پنیری پلاس


  47,500 تومان

عکس پایین

 • ساندویچ هات داگ ویژه

  نان ساندویچ / سوسیس هات داگ / قارچ سرخ شده / سس مخصوص / پنیر / کاهو / گوجه / خیارشور


  57,000 تومان

سالاد

 • سالاد کلم


  17,000 تومان
 • سالاد شف


  75,000 تومان
 • سالاد سزار


  76,000 تومان
 • سالاد نوستالژی


  55,000 تومان

عکس راست

 • سالاد سزار


  76,000 تومان
 • اسلایدر گوشت

  ۲ اسلایدر : همبرگر / قارچ برگر / سیب زمینی


  79,000 تومان
 • ساندویچ کراکف پنیری

  نان ساندویچ بلند / سوسیس کراکف / جعفری / سس مخصوص / پیاز / کاهو / گوجه / خیارشور


  59,000 تومان

غذای کودک

 • هپی میل ران

  سیب زمینی / یک تکه مرغ / آبمیوه / هدیه برای کودک


  67,000 تومان
 • هپی میل فان برگر

  سیب زمینی / همبرگر / آبمیوه / هدیه برای کودک


  67,000 تومان
 • هپی میل ناگت

  سیب زمینی / ناگت مرغ / آبمیوه / هدیه برای کودک


  67,000 تومان
 • هپی میل فان استریپس

  سیب زمینی / 2 شاخه فیله مرغ / آبمیوه / هدیه برای کودک


  67,000 تومان
 • هپی میل لقمه

  سیب زمینی / فیله مرغ سوخاری شده / آبمیوه / هدیه برای کودک


  67,000 تومان

نوشیدنی

 • نوشابه قوطی


  8,100 تومان
 • آب معدنی


  4,500 تومان
 • دلستر قوطی


  10,900 تومان